วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พระคำข้าว เดือน ก.ค.๒๕๕๔

พระคำข้าว รุ่นที่๒ จำนวนวน ๑๐ องค์


องค์ที่ ๑ (54-07-01)
องค์ที่๒ (54-07-02)

องค์ที่๓ (54-07-03)

องค์ที่๔ (54-07-04)
องค์ที่๕ (54-07-05)

องค์ที่๖ (54-07-06)
องค์ที่๗ (54-07-07)
องค์ที่๘ (54-07-08)
 องค์ที่๙ (54-07-09)
 องค์ที่๑๐ (54-07-10)