วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พระคำข้าว เดือน สิงหาคม ๒๕๕๔

องค์ที่๑ (54-08-01)

องค์ที่๒ (54-08-02)

องค์ที่๓ (54-08-03)

องค์ที่๔ (54-08-04)

องค์ที่๕ (54-08-05)

องค์ที่๖ (54-08-06)

องค์ที่๗ (54-08-07)

องค์ที่๘ (54-08-08)

องค์ที่๙ (54-08-09)

องค์ที่๑๐ (54-08-10)