วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พระคำข้าว เดือน ก.ย.๒๕๕๔

องค์ที่๑ (54-09-01)


องค์ที่๒ (54-09-02)
.

องค์ที่๓ (54-09-03)
.

 องค์ที่๔ (54-09-04)


องค์ที่๕(54-09-05)


องค์ที่๖(54-09-06)

องค์ที่๗(54-09-07)


องค์ที่๘(54-09-08)


องค์ที่๙(54-09-09)


องค์ที่๑๐(54-09-10)