วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

รำลึกถึงหลวงปู่ขุ้ย วัดซับตะเคียน


พระสุปฎิปัณโณ...ครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งที่เคยไปกราบไหว้ท่านถึงวัดซับตะเคียน จ.เพชรบูรณ์
 .......................

    ด้วยความอาลัยยิ่งและเคารพเลื่อมใสในองค์ หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธมฺโม วัดซับตะเคียน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ... ที่ท่านสงเคราะห์ลูกหลานมาจนละสังขารจากพวกเราไปในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 15.07 รวมมีศิริอายุ 90 ปี 68 พรรษา
    ไปกราบท่านครานั้นได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เป่าหัวให้อย่างเมตตาเต็มที่ต่อทุกๆคน  ด้วยวัย 90 ปีท่านคงเหนื่อยมาก...กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้ล่วงเกินหลวงปู่ ด้วยกาย วาจา ใจ ลูกกราบขอขมาลาโทษ..ขอหลวงปู่ขุ้ยได้โปรดให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเถอะครับ...