วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


พระเครื่องรุ่นหลังไม่ทันหลวงตา..แต่มีไว้เป็นอนุสติเครื่องระลึกถึงหลวงตา..ได้รับแจกมา..ผู้ที่ให้มาเป็นคนอุดรธานีใกล้ๆวัดป่าบ้านตาด


หลวงตา...พระสุปฏิปันโนที่ทุกคนให้ความเคารพยิ่ง


ลักษณะองค์พระ :  เป็นพระเนื้อผงสีน้ำตาลทรงกลมรี..ออกให้บูชาในงานบุญประทายข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๔ ด้านหน้าเป็นรูปหลวงตามหาบัว  ด้านบนเป็นรูปพระพุทธรูป มีข้อความ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ด้านข้างซ้ายขวาของหลวงตาเป็นรูปรวงข้าว ด้านมีอักษร พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) ญาณสัมปันโน ด้านหลังองค์พระตรงกลางเป็นรูปตู้พระไตรปิฎก ด้านบนมีอักษร พระรัตนตรัย ด้านล่างมีอักษร ๒๕๕๔ และ ด้านล่างลงมามีตัวอักษร งานบุญประทายข้าวเปลือก และตัวอักขระต่างๆ ดังรูป

ขนาดองค์พระ
ความสูง
ความกว้าง
น้ำหนัก 10.8 กรัม