วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

พระหางหมาก ชุดที่๑

องค์ที่๑ (54-09-01)


ขนาดองค์พระ
สูง
กว้าง
หนา
น้ำหนัก: 5.3 กรัม

องค์ที่๒ (54-09-02)ขนาดองค์พระ
สูง
กว้าง
น้ำหนัก: 5.9 กรัม