วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พระยอดธง รุ่นยอดเศรษฐีรัตนโกสน์ เนื้อแร่โคตรเศษฐี


แร่โคตรเศรษฐีที่หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุงให้การรับรอง

..." นี่นะโยม พระของโยมนี่ ถ้าผู้ใดได้ไปบูชา จะเป็นเศรษฐี โคตรเศรษฐี จนไม่เป็นดีมากนะ โยมนี่เป็นคนมีปัญญา เอาล่ะนะฉันจะบอกให้ พระของโยมที่ทำมาทั้งหมดนี้ ถึงแม้จะไม่มีรูปพระเลย ของๆโยมก็ขลัง เขาสำเร็จอยู่ในตัวเขาแล้ว ให้ใครเอาไปทำอะไรๆ ให้ยิ่งกว่าทำ คำว่าเสื่อมไม่มี ของๆโยมนี้ใช้ได้ทุกอย่างเลยครบหมด เนื้อเกลี้ยงๆก็ขลัง


แร่โคตรเศรษฐีที่เหลืออยู่จากสมัยท่านแม่ชีปทุมนั้นได้เหลืออยู่ที่สำนักส่งเสริมปฎิบัติธรรม โดยมีป้าอี๊ดซึ่งเป็นลูกสาวของท่านแม่ชีปทุม โชติอนันต์ ดูแลอยู่..และได้นำมาสร้างเป็นพระยอดธง รุ่นยอดเศรษฐีรัตนโกสน์ เฉพาะเนื้อแร่โคตรเศรษฐีชุดนี้ทั้งหมดมีแค่ 46 องค์เท่านั้น พระองค์นี้ได้รับมาจากมือป้าอี๊ดที่สำนักส่งเสริมปฏิบัติรรม ศิษย์พระราชพรหมยาน ที่โคราชโดยตรง

ใต้องค์พระยิงโค๊ดเลเซอร์ ค.ศ. และ ยอดเศรษฐี พร้อมโค๊ด ตามรูปด้านบนครับ
------------------
คาถาบูชาเทวดา พระภูมิเจ้าที่ และอาราธนาพระโคตรเศรษฐี
โดย แม่ชีประทุม โชติอนันต์
สำนักส่งเสริมปฏิบัติธรรม ศิษย์พระราชพรหมยาน จังหวัดนครราชสีมา


จุดธูปปักบูชากลางแจ้ง ๙ ดอก เวลากลางคืนทุกๆคืน นั่งหันหน้าสู่ทิศตะวันออก
ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวดคาถาดังนี้


" พุทธะบูชา ธรรมะบูชา สังฆะบูชา ปติปัตติ ปติปัตติ ปติปัตติ บูชายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ
อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวี คงคา พระภูมิเทวา ขะมามิหัง
สัมปะติจฉามิ สัมปะติจฉามิ สัมปะติจฉามิ "
จงตั้งใจให้เป็นสมาธิ สำรวมจิตให้มั่นเป็นหนึ่ง แล้วแผ่เมตตาไปในทิศทั้งปวง ไม่มีที่ประมาณดังนี้


" บุญใดกุศลใด ที่ข้าพเจ้าได้สะสมบุญมาดีแล้ว ตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันขณะนี้
บุญทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลทั้งหมดนี้ ให้แด่ท่านทั้งหลายทั่วโลกธาตุ ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่ประมาณ
มีท่านท้าวพระยายมราช ท้าวจตุโลกบางทั้งสี่ และท่านที่เป็นคู่เวร คู่กรรม ที่ติดตามมาก็ดี
ตลอดจนเทพเจ้าเหล่าเทวดาที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าก็ดี ปกปักรักษาในราศีของข้าพเจ้าก็ดี
ปกปักรักษาที่อาศัยบ้านเรือนของข้าพเจ้าก็ดี ที่วัดวาอารามก็ดี มีพระสยามเทวาธิราชเจ้าก็ดี
ท่านปู่พระอินทร์ ท่านแม่ย่า ท่านพ่อ ท่านแม่ศรี ท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ มีท่านท้าวธตรฐ ( ทะตะรด )
ท่านท้าววิรุฬหก ท่านท้าววิรูปักข์ ท่านท้าวกุเวร ( ท้าวเวสสุวัณ ) จงช่วยสิ่งที่ร้าย ให้กลายเป็นดีในครั้งนี้ด้วยเถิด "


สวดอย่างนี้แล้ว จะขออะไรก็ขอไป บอกท่านท้าวธตรฐ พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ในพระมหาวิหารโคตรรเศรษฐี
บอกคุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์ เทวดาในราศี และหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษี ( พระราชพรหมยาน ) วัดท่าซุง
ขอให้ท่านช่วยลูกด้วย


บูชาเวลากลางคืนตอนสงบ สำรวมจิตคิดว่า ท่านเสด็จมาช่วยเราแล้ว แล้วท่านจะได้ผลสมความปรารถนาทุกประการ


ท้าวมหาราชประจำทิศทั้ง ๔
ท่านท้าวธตรฐ ทิศตะวันออก
ท่านท้าววิรุฬหก ทิศใต้
ท่านท้าววิรูปักษ์ ทิศตะวันตก
ท่านท้าวกุเวร ( ท้าวเวสสุวัณ ) ทิศเหนือ


หมายเหตุ
- หากใช้พระคาถานี้อาราธนาพระโคตรเศรษฐี ให้ตั้งจิตกล่าวคำอาราธนา
และใช้ควบคู่กับ พระคาถาเงินล้าน ๙ จบ ของหลวงพ่อฤาษี ( พระราชพรหมยาน ) วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
หากท่องจนชิน จะมีความคล่องตัวในการดำรงชีพ และด้านโภคทรัพย์เป็นอันมาก


- ควรกำหนดเวลาเริ่มสวดพระคาถานี้ให้ตรงกันทุกวันจะได้ผลมาก

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น