วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พระคำข้าว ชุดเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

องค์ที่๑ (54-06-01)


องค์ที่๒ (54-06-02)


องค์ที่๓ (54-06-03)


องค์ที่๔ (54-06-04)


องค์ที่๕ (54-06-05)


องค์ที่๖ (54-06-06)


องค์ที่๗ (54-06-07)


องค์ที่๘ (54-06-08)


องค์ที่๙ (54-06-09)


องค์ที่๑๐ (54-06-10)